(1)
Осипова, Е. А. ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА И МАГНЕТИТА НА СВЯЗЫВАНИЕ ИОНОВ КАДМИЯ И СВИНЦА ГУМИНОВЫМИ КИСЛОТАМИ. rjae 2024, 84-92.