ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. КАЗАНКИ (Г. КАЗАНЬ) ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Авторы

  • Ольга Владимировна Морозова Институт проблем экологии и недропользования АН РТ

DOI:

https://doi.org/10.24852/2411-7374.2024.2.42.49

Ключевые слова:

бактериопланктон, бактериобентос, гидрохимические показатели, денитрифицирующие бактерии, нитрифицирующие бактерии, река Казанка

Аннотация

Изменения численности микробных сообществ в нижнем течении р. Казанки в зависимости от гидрохимических факторов среды исследовались летом 2022 г. Установлено, что качество воды по микробиологическим показателям оценивается как «слабозагрязненная» (II класс). Экологическое состояние донных отложений на основе показателей бактериобентоса оценивается как «норма» ‒ «состояние риска». Наибольшее влияние на развитие бактериопланктона оказывают концентрации азотных соединений, что указывает на вовлеченность водных микроорганизмов в круговорот азота в речной экосистеме. Изменения жесткости воды, концентрации гидрокарбонатов, кальция и магния также отражаются на структуре микробных сообществ.

Библиографические ссылки

Abramova K.I., Tokinova R.P., Vodunon N.R., Shagidullin R.R., Shurmina N.V. Analiz korrelyacionnoj svyazi mezhdu razvitiem fitoplanktona i kislorodnym rezhimom ust'evogo uchastka reki [Analysis of correlation between phytoplankton and oxygen regime in river mouth area] // Trudy Karel'skogo nauchnogo centra RAN [Transaction of the Karelian Research Centre RAS]. 2021. No 5. P. 21‒30. doi: 10.17076/eco1391.

Abramova K.I., Tokinova R.P. Prostranstvennoe raspredelenie cianobakterij v fitoplanktone reki Kazanka [Spatial distribution of Cyanobacteria in the phytoplankton of the Kazanka River] // Rossijskij zhurnal prikladnoj ekologii [Russian journal of applied ecology]. 2023. No 1. P. 21–27. https://doi.org/10.24852/2411-7374.2023.1.21.27.

Arslanova M.M., Shornikova E.A., Muzieva M.I. Analiz osobennostej raspredeleniya gidrohimicheskih i mikrobiologicheskih pokazatelej vodotokov Surgutskogo i Oktyabr'skogo rajonov Hanty-Mansijskogo avtonomnogo okruga-YUgry [The analysis of spatio-temporal features of microbiological and hydrochemical indicators of the rivers within Surgutsky and Oktyabrsky districts in Khanty-Mansi autonomous okrug – Yugra] // Samarskij nauchnyj vestnik [Samara journal of science]. 2020. Vol. 9, No 2. P. 15‒19.

Valiev V.S., Ivanov D.V., Shagidullin R.R., Xasanov R.R., Shamaev D.E., Mustafina L.K., Shurmina N.V., Bogdanova O.A. Veroyatnostnaya ocenka zagryazneniya poverxnostny`x vod (na primere reki Kazanka) [Probabilistic assessment of surface water pollution (on the example of the River Kazanka)] // Voda: ximiya i e`kologiya [Water: chemistry and ecology]. 2019. No 1–2. P. 69–76.

Dzuban A.N., Kosolapov D.B., Kuznecova B.B. Mikrobiologicheskie processy v donnyh otlozheniyah Rybinskogo vodohranilishcha i ozera Pleshcheevo kak faktory formirovaniya kachestva vodnoj sredy [Microbiological processes in bottom sediments of Rybinsk reservoir and Plesheevo Lake as factors in formation of the quality of aquatic environment] // Gidrobiologicheskij zhurnal [Hydobiological journal]. 2005. Vol. 41, No 4. P. 82‒88.

Ivanov D.V., Shagidullin R.R., Ziganshin I.I., Pajmikina E`.E., Marasov A.A., Malanin V.V., Xasanov R.R., Mustafina L.K. Monitoring donny`x otlozhenij nizhnego techeniya reki Kazanka [Sediments monitoring of the lower reaches of the Kazanka River] // Rossijskij zhurnal prikladnoj ekologii [Russian journal of applied ecology]. 2018. No 2. P. 11‒16.

Koleshko O.I. Ekologiya mikroorganizmov pochvy [Ecology of microorganisms of soil]. Minsk: Vysshaya shkola, 1981. 175 p.

Kuznecov S.I., Dubinina G.A. Metody izucheniya vodnyh mikroorganizmov [Methods of investigation of water microorganisms]. Moscow: Nauka, 1989. 288 p.

Lesnikova P.S. Izmenenie makroelementnogo sostava rechnyh vod v kontrastnyh geologicheskih usloviyah, reka Sochi Chernomorskogo poberezh'ya Rossii [Changes in macroelemental composition of river waters in contrast geological conditions, Sochi River of the Black Sea Coast of Russia] // Vestnik VGU. Seriya: Geografiya. Geoekologiya [Proceedings of Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology]. 2023. No 3. P. 47–56.

Morozova O.V., Tokinova R.P., Ivanov D.V. Ekologo-mikrobiologicheskaya ocenka kachestva vody ozera Komsomol'skoe v usloviyah urbanizacii [Ecological and microbiological assessment of Lake Komsomolskoye water quality under urbanization] // Trudy Karel'skogo nauchnogo centra RAN, Ser. Limnologiya and oceanologiya [Proceedings of the Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Ser. Limnology and oceanology]. 2021a. No 4. P. 119–133. doi: 10.17076/lim1322.

Morozova O.V., Tokinova R.P., SHurmina N.V., Vodunon N.R. Ocenka ekologicheskogo sostoyaniya ust'evoj oblasti r. Kazanka po kolichestvennym pokazatelyam mikrobnyh soobshchestv [Ecological assessment of the Kazanka River mouth area by quantitative indicators of microbial communities] // Rossijskij zhurnal prikladnoj ekologii [Russian journal of applied ecology]. 2021b. No 2. P. 41–46.

Morozova O.V. Ocenka kachestva vody ust'evoj oblasti r. Kazanka po mikrobiologicheskim pokazatelyam [Assessment of the Kazanka River mouth water quality by microbiological indicators] // Trudy Karel'skogo nauchnogo centra RAN, Ser. Limnologiya and oceanologiya [Proceedings of the Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Ser. Limnology and oceanology]. 2023. No 6. P. 97–106. doi: 10.17076/lim1761.

RD 52.24.309-2016. Organizaciya i provedenie rezhimnyh nablyudenij za zagryazneniem poverhnostnyh vod sushi [Organization and conduct of regime monitoring of land surface water pollution].

Shagidullin R.R., Ivanov D.V., Gorshkova A.T., Urbanova O.N., Mustafina L.K., Shurmina N.V., Abdullina F.M., Bogdanova O.A., Tokinova R.P., Abramova K.I., Valiev V.S., Ziganshin I.I., Shamaev D.E., Hasanov R.R. Kachestvo vody v reke Kazanka: teoremy i aksiomy [Water quality in the Kazanka River: theorems and axioms] // Chistaya voda. Kazan' / VIII Specializ. vystavki i Kongress [Pure Water. Kazan: Abstracts of VIII Conference and Congress]. Kazan', 2017. P. 258–262.

Bukin Y.S., Bondarenko N.A., Rusanov I.I., Pimenov N.V., Bukin S.V., Pogodaeva T.V., Chernitsyna S.M., Shubenkova O.V., Ivanov V.G., Zakharenko A.S., Zemskaya T.I. Interconnection of bacterial and phytoplanktonic communities with hydrochemical parameters from ice and under-ice water in coastal zone of Lake Baikal // Scientific Reports. 2020. Vol. 10, No 1. Р. 11087.

Caffrey J.M., Bonaglia S., Conley D.J. Short exposure to oxygen and sulfide alter nitrification, denitrification, and DNRA activity in seasonally hypoxic estuarine sediments // FEMS microbiology letters. 2019. Vol. 366, No 1. P. fny288. https://doi.org/10.1093/femsle/fny288.

He S., Yu S., Pu J., Yuan Y., Zhang C. Dynamics in riverine inorganic and organic carbon based on carbonate weathering coupled with aquatic photosynthesis in a karst catchment, Southwest China // Water research. 2021. Vol. 189. P. 116658.

Le T.T.H., Fettig J., Meon G. Kinetics and simulation of nitrification at various pH values of a polluted river in the tropics // Ecohydrology & hydrobiology. 2019. Vol. 19. No 1. P. 54‒65.

Liu J., Feng Y., Zhang Y., Liang N., Wu H., Liu F. Allometric releases of nitrogen and phosphorus from sediments mediated by bacteria determines water eutrophication in coastal river basins of Bohai Bay // Ecotoxicology and Environmental Safety. 2022. Vol. 235. P. 1‒11. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113426.

Morozova O.V., Ratushnyak A.A., Trushin M.V. Participation of planktonic and benthic bacteria in the polyphosphate-accumulating process in mesocosms contaminated with phosphate and nitrate // World applied science journal. 2012. Vol. 19, No 1. P. 12‒19. doi: 10.5829/idosi.wasj.2012.19.01.64182.

Orel N., Fadeev E., Klun K., Licer M., Tinta T., Turk V. Bacterial indicators are ubiquitous members of pelagic microbiome in anthropogenically impacted coastal ecosystem // Frontiers in microbiology. 2022. Vol. 12. P. 765019. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.765091.

Shiozaki T., Ijichi M., Fujiwara A., Makabe A., Nishino S., Yoshikawa C., Harada N. Factors regulating nitrification in the Arctic Ocean: Potential impact of sea ice reduction and ocean acidification // Global Biogeochemical Cycles. 2019. Vol. 33, No 8. P. 1085‒1099. https://doi.org/10.1029/2018GB006068

Zhang F., Zhang H., Yuan Y., Liu D., Zhu C., Zheng D., Li G., Wei Y., Sun D. Different response of bacterial community to the changes of nutrients and pollutants in sediments from an urban river network // Frontiers of environmental science & engineering. 2020. Vol. 14, No 28. P. 1‒12. https://doi.org/10.1007/s11783-019-1207-3.

Загрузки

Опубликован

2024-06-28

Как цитировать

Морозова, О. В. (2024). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. КАЗАНКИ (Г. КАЗАНЬ) ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. Российский журнал прикладной экологии, (2), 42–49. https://doi.org/10.24852/2411-7374.2024.2.42.49

Выпуск

Раздел

Гидроэкология

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)